Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens via de website verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. 

1. Verwerking van gegevens

Onze databank bevat gegevens van bedrijven die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel of bij andere openbare bronnen waar Startkeuze.nl gebruik van maakt en van bedrijven die rechtstreeks met Startkeuze.nl een overeenkomst hebben gesloten voor de publicatie hun (bedrijfsgegevens)gegevens.

2. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder dit artikel 1 genoemde gegevens voor het volgende doeleinde:
Publicatie op de website

3. Verwerking van gegevens van gebruikers van onze website

Via de website verwerkt Startkeuze.nl op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u surft op onze website of gebruik maakt van de zoekmachine op de website. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken, IP adres en zoek-, surf en clickgedrag.

4. Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de onder dit artikel 2 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in het gebruik van de website. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

b) Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen / advertenties
Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dienstverlening van advertentienetwerken waaronder: Google Double Click, Google Ad Sense en Google Ad Services. Advertentienetwerken zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen ons (als websitehouder) en onze adverteerders.

De advertentienetwerken proberen, met behulp van de cookies, op basis van de websites die je bezoekt een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses wordt de inhoud en de advertenties die op verschillende websites waaronder ook onze Websites worden aangeboden aangepast voor verschillende groepen bezoekers. De informatie over je huidige websitebezoek kan dus bijvoorbeeld gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Startkeuze.nl niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

6. Beveiligingsmaatregelen

Startkeuze.nl heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Via de website, of via zoekdiensten van derden die gebruik maken van onze database, kan alleen aan de hand van plaats of naam worden gezocht. Startkeuze.nl probeert verder misbruik van de website en daaraan gekoppelde database te voorkomen.

7. Verwerkers

Startkeuze.nl kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Startkeuze.nl, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Startkeuze.nl een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze privacy verklaring na te leven.

8. Rechten van betrokkenen

U kunt altijd uw persoonsgegevens wijzigen of deze laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen via: .

9. Deze Privacy verklaring

Startkeuze.nl kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Versie 2. augustus 2018